Laatste nieuws

Hollandsche Zeilvloot zoekt steun bij publiek met online petitie

“Voorkom dat de historische Hollandsche Zeilvloot ten onder gaat”
Nederland heeft de grootste, nog varende historische vloot ter wereld. De vloot, bestaande uit ruim 400 authentieke schepen, wordt in binnen- en buitenland geroemd om haar grote cultuurhistorische waarde. De schippers uit de vloot zijn online een petitie gestart in een poging de Hollandsche Zeilvloot te redden.Door de corona-maatregelen wordt de sector op dit moment bedreigd met uitsterven. De ondernemers stevenen af op een omzetverlies van 90 – 100% voor dit jaar en voor 2021 ziet dat er niet veel beter uit. Als er geen extra maatregelen komen vanuit de overheid, zouden veel schippers failliet kunnen gaan en daarmee verdwijnen hun historische schepen voorgoed uit het Nederlandse beeld.De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/red-de-hollandsche-zeilvloot.
Petitie: “Voorkom dat de historische Hollandsche Zeilvloot ten onder gaat”
In tegenstelling tot historische schepen in buurlanden, krijgen de schepen in Nederland geen subsidie van de overheid maar worden ze commercieel geëxploiteerd door ondernemers in de chartervaart. De schippers van de Hollandsche Zeilvloot steken bloed, zweet, tranen en geld in hun schepen om gasten te kunnen laten genieten van unieke zwerftochten over het Wad, IJsselmeer en zelfs de wereldzeeën. De Hollandsche Zeilvloot houdt op deze manier, zolang ze bestaat, zelf haar broek op.

Het tweede pakket steunmaatregelen van de regering is onvoldoende om te voorkomen dat onze gehele historische zeilvloot voorgoed verdwijnt. Met het tekenen van de petitie hopen de 400 historische schepen genoeg steun binnen te halen en een noodsignaal af te geven aan de Minister.

Dit varend erfgoed mag niet ten onder gaan! De petitie wordt ondersteund door de BBZ, de beroepsvereniging van de Nederlandse chartervaart, waaronder de zeilende chartervloot en de motorpassagiersvaart.
Zonder keuring verdwijnen veel historische schepen voorgoed uit beeld
Wanneer schippers en rederijen failliet gaan, verdwijnt een groot deel van deze unieke historische vloot, voorgoed uit beeld. Schepen en schippers moeten aan strenge eisen voldoen voor de nodige keuringen. Als deze voor het schip verlopen door faillissement, moet er daarna aan de eisen worden voldaan van een nieuw gebouwd schip. Met onze historische schepen is dat onhaalbare kaart. Niet alleen financieel maar ook praktisch is het niet uitvoerbaar.

Een enkel schip zal verkocht worden als woonschip, de rest van de vloot komt uiteindelijk terecht bij het oud ijzer. Daarnaast gaan ook veel gespecialiseerde toeleveringsbedrijven uit de branche zoals zeilmakerijen, tuigerijen, De Enkhuizer Zeevaartschool, boekingskantoren en watersportwinkels het misschien niet redden.

Vrijzinnigen brengen Pinksteren naar gemeente met ‘hybride evenement’

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – In deze tijden van corona moet je, als je als kerk je mensen wilt bereiken, creatief zijn. Dus verzorgde voorganger Anneke van der Velde de achterliggende periode ter inspiratie twaalf podcasts en twee livestream kerkdiensten zonder publiek. Op tweede Pinksterdag (1 juni) heeft ze nu een ‘hybride evenement’ in de Sint Annakapel gepland staan.

Hier kunnen maximaal dertig leden en belangstellenden weer een ‘gewone’ kerkdienst bijwonen. Tegelijkertijd wordt het gefilmd en kan er via livestream door andere belangstellenden worden meegekeken. ‘Ik weet zeker dat de oude muren van deze kapel zoiets nog nooit hebben gezien’, aldus een enthousiaste Anneke.

Sint Annakapel
‘De regels rondom corona worden weer iets versoepeld’, vertelt ze. ‘Fijn. Nu kunnen we toch een dienst met Pinksteren houden.’ Een belangrijke dienst, ook voor de vrijzinnigen, zo blijkt. ‘We vieren dan de komst van de Geest van (hernieuwde) inspiratie en verbinding.’ Wat dat betreft, zo zegt ze, is het wel heel erg toepasselijk dat juist nu de coronamaatregelen versoepeld worden en mensen weer – met maximaal dertig – bij elkaar mogen komen.

Omdat het Verenigingsgebouw van de Vrijzinnigen zelf geen dertig mensen – met een afstand van anderhalve meter tot elkaar – kan herbergen, is besloten om uit te wijken naar de Sint Annakapel aan de Broederstraat. ‘Hier kunnen we de mensen veilig en conform de regels van het RIVM een plekje bieden.’ Dit betekent ook dat er geen samenzang zal zijn, om zo eventuele besmetting via de lucht te voorkomen. ‘Er zal geneuried worden, samen met de zang van de zangeres die op grotere afstand van een ieder zal staan.’ Nelleke Rombout en Chaja Wonsoff zullen de dienst met hun zang verlevendigen. Organist Henk van Marle zorgt voor de muzikale ondersteuning. Henk Jans brengt zijn coronalied ten gehore. ‘En we staan stil bij de mensen – in onze kring en daarbuiten – die de afgelopen periode zijn overleden.’

Reserveren noodzakelijk
Omdat de Pinkerdienst normaliter veel meer dan dertig bezoekers trekt, zal de dienst ook worden gefilmd en tegelijkertijd live worden getoond. Een ieder die niet kan komen, of dat om gezondheidsredenen liever niet wil, kan dan toch de dienst bijwonen. Tot slot roept ze mensen wel op om haar te mailen om een plekje te reserveren. ‘Op de bonnefooi langskomen en hopen op een plekje, mag, maar we kunnen echt niet meer dan dertig mensen toelaten. Om teleurstelling te voorkomen is reservering gewenst. En hoest je, heb je koorts of voel je je niet lekker, dan blijf je natuurlijk thuis en kijk je gewoon live met ons mee.’ Opgave kan via veld5834@planet.nl.

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving. Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Stadswandeling op 2e Pinksterdag: Ziekenzorg in Kampen

Maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, organiseert cultuurZIEN een stadswandeling. Thema is ziekenzorg in Kampen. De wandeling start om 14.00 uur bij ’t Oorgat, aan het begin van de Burgel. De deelnamekosten bedragen € 7, 50 p.p..

Het coronavirus was zeker niet de eerste epidemie die Kampen trof. Wat is er bekend over ziekenzorg in het verleden? Zijn gevolgen van eerdere epidemieën nog zichtbaar in de stad?  Een duik in de geschiedenis leert, dat maatregelen vergelijkbaar met die rond covid19, ook al werden toegepast in de 18e eeuw. Was men toen zo modern of zijn wij ouderwets? 

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 5 personen. Tijdens het wandelen wordt de 1,5 m. regel in acht genomen. Vooraf aanmelden voor deelname is noodzakelijk en kan via kunst@cultuurzien.nl of (038)331 10 24.

Snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd

De gemeente Kampen opent vanaf 21 mei, in samenwerking met de Beeldende Kunstcommissie en Quintus, een digitaal snelloket voor culturele initiatieven in coronatijd. Het snelloket is bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners van onze gemeente. Iedereen met een creatief idee kan een bijdrage aanvragen.

Veel kunstenaars zijn hun opdrachten kwijt geraakt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld leden van muziekkorpsen en zangkoren hun grootste hobby niet meer uitvoeren. Juist kunst en cultuur kunnen verbinding en troost bieden in deze tijden.

Cultuurwethouder Irma van der Sloot: ”We hebben de krachten gebundeld met de Beeldende Kunstcommissie en Quintus. Ik hoop dat we met dit laagdrempelige loket de culturele sector een positief duwtje in de rug geven in deze lastige tijd. Het zou geweldig zijn als we met elkaar juist nu kunnen genieten van allerlei mooie creatieve initiatieven in onze gemeente. Ik hoop dat dit bijdraagt aan de verbondenheid in Kampen.”

Kunst- en cultuurprojecten
Het snelloket is bedoeld voor actuele kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de gevolgen van het coronavirus en veelal een digitaal publiek bereiken nu de culturele sector vrijwel tot stilstand is gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om cultureel aanbod via een livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en social media. Ook offline kunst die op fysieke afstand, met inachtneming van de landelijke regels vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd, kan in aanmerking komen voor budget. Uitgangspunt is wel dat deze kunstuitoefening geen publiek trekt. Dus te denken valt aan een tijdelijk kunstwerk waar je langsloopt, maar niet aan een optreden, want dat is vooralsnog niet toegestaan.

Aanvraag indienen
Inwoners, (amateur)kunstenaars en kleine culturele stichtingen en verenigingen kunnen via het snelloket een idee insturen en daarmee een bedrag krijgen van minimaal 200 euro en maximaal 3000 euro.

Een aanvraag indienen kan via www.kampen.nl/cultuurproject.

Aanvragen worden binnen twee weken afgehandeld. In totaal is er 40.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling loopt in principe tot en met 30 november 2020. Voor de regeling geldt: op is op. Het is dus mogelijk dat het snelloket eerder gesloten wordt als het plafond van het budget bereikt is.

Het beschikbare budget was eerder gereserveerd voor het Cultuurfonds Kampen, maar omdat zij nog budget beschikbaar hebben, heeft de gemeente er voor gekozen om dit snelloket op te richten waarmee er in een korte tijd cultuurprojecten gerealiseerd kunnen worden. Het is ook nog steeds mogelijk om aanvragen in te dienen bij het Cultuurfonds Kampen.

Kleemanspontje weer in de vaart

Vanaf donderdag 21 mei ligt het H.C. Kleemanspontje weer in het Ganzendiep. Het Kleemanspontje is een zelfbedieningsfietspont. Het is de verbinding tussen Kampereiland en de Mandjeswaard en is onderdeel van fietsroutes.

Het veerpontje tussen het Kampereiland en de Mandjeswaard is een zelfbedienings veerpontje over het Ganzendiep, en is genoemd naar Henk Kleemans, die van 1978 tot 2000 burgemeester van Kampen was. 

1.1 miljoen bomen erbij in Overijssel, voor elke inwoner één

Lancering platform www.iedereeneenboom.nl

Provincie Overijssel heeft een actieplan opgesteld om de komende jaren 1.1 miljoen extra bomen te kunnen planten. Voor elke inwoner 1 boom! Samen met Matthijs Nijboer, directeur Natuur & Milieu Overijssel (NMO), heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel op maandag 18 mei de starthandeling verricht voor het lanceren van het platform www.iedereeneenboom.nl.

Mede namens de andere partners uit natuur voor Elkaar zoals Landschap Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit roepen de twee voortouwnemers NMO en de provincie iedereen op om mee te helpen bij het planten van 1.1 miljoen bomen in Overijssel.

Kijk maar eens op www.iedereeneenboom.nl. Naast de actuele teller (staat nu al op 15.445 bomen) staat daar een overzicht wat er allemaal gebeurt in de verschillende buurten en regio’s. Helpen kan door zelf een boom te planten en deze aan te melden op de website. Maar grond beschikbaar stellen, een projectidee delen of voor cofinanciering zorgen behoort ook tot de mogelijkheden. Provincie Overijssel stelt zelf ook grond beschikbaar om bij te dragen aan de 1.1 miljoen bomen: namelijk 44 hectare, een kleine 80 voetbalvelden.

Gert Harm ten Bolscher: ‘Natuur is overal in Overijssel te vinden en niet alleen in de beschermde natuurgebieden, maar juist in onze directe woonomgeving. Je eigen tuin, het park of de boomgaard waar je vaak langs komt. Wij willen de natuur dichter bij onze inwoners brengen en hun initiatieven steunen! Bomen maken onze wereld mooier. Ze zijn het thuis voor vele vogels, insecten en andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, schaduw en droge(re) voeten na een flinke regenbui.’ Matthijs Nijboer vult aan: ‘En heb je afgelopen tijd een nieuwe boom geplant? Meld hem aan, dan telt-ie mee met de 1.1 miljoen! Zo verhuist Overijssel #inhetbos!’

Iedereen een boom is een project van Natuur voor Elkaar: samen met vele partners brengen we natuur dichter bij inwoners en werken we aan het Beleven, Benutten en Beschermen van ons groen.

Schade aan dijken door honden blijft toenemen

Uit de resultaten van de voorjaarsinspectie van de dijken door Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) blijkt dat het aantal schades door gravende wederom is toegenomen. Graafschades door muskusratten en konijnen laten een kleine daling zien.

Graverij
Het aantal locaties met graverij door honden is net als voorgaande jaren gestegen. Dit keer met 53 (van 131 naar 184 locaties). Hierdoor ontstaat schade aan de grasmat die dient als ‘beschermdeken’ voor de dijk. De graafschades door honden komen vooral voor in de dijken in stedelijk gebied. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn en gaat zich beraden op mogelijkheden om dit soort schades zoveel mogelijk te voorkomen.

Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde met zeven tot een totaal van slechts 35 op 1.100 kilometer waterkeringen. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. De reden van deze afname is dat het waterschap de muskusrattenpopulatie steeds beter onder controle krijgt. Ook het aantal konijnenholen in dijken nam af, van 25 naar 13 (-12).

Muizen die in de bovenste laag van de dijk graven, zijn ook nu weer vertegenwoordigd. Het verschilt echter wel per gebied in welke mate.

Verandering in vegetatie door droogte
Aan kale plekken en de verandering in vegetatie (begroeiing) is de droogte van de afgelopen twee jaar nog steeds terug te zien op de dijken. De paarse dovenetels, koolzaad, ooievaarsbek, duizendblad, schapenzuring en zeker de smalle weegbree zijn in grotere hoeveelheden op de dijken terug te vinden.

Dit zijn planten en kruiden die goed tegen droogte kunnen of snel op kale plekken verschijnen. 

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.

WDODelta startte dit voorjaar de dijkinspectie twee weken eerder dan gebruikelijk. Door de vele regen (met name in februari) en de zachte winter was de begroeiing op de dijken relatief lang voor de tijd van het jaar. Bij te lang gewas zijn schades en kwetsbare plekken minder goed zichtbaar.

Dit jaar geen Schoolkorfbal

Dit jaar is er helaas geen schoolkorfbal, maar lijkt korfballen jou ook leuk? Lees dan door en maak gebruik van de gratis mee-train-actie van Kv. Wit-Blauw/Green Organics.

Neem jouw vriendjes en vriendinnetjes mee

“De jeugd van korfbal vereniging Wit-Blauw/Green Organics heeft er alweer enkele trainingen op zitten en we zien dat iedereen het naar zijn zin heeft en blij is om weer te mogen korfballen.Om ook zoveel mogelijk niet-leden kennis te laten maken met korfbal, bieden we als Wit-Blauw de mogelijkheid aan om vriendjes en vriendinnetjes mee te laten doen (tot en met 12 jaar). Vanaf 26 mei tot en met 4 juni, wat ook de laatste training is van dit seizoen, zijn alle vriendjes en vriendinnetjes welkom.”

Stuur een berichtje naar tc@wit-blauw.nl met je naam en geboortedatum, dan wordt er voor gezorgd dat je bij de juiste groep mee kunt trainen.
Kijk voor meer info op https://www.facebook.com/witblauwkampen

Bron: Facebook / Kv. Wit-Blauw/Green Organics

Autobrand blijkt Scheepsbrand

Zondagmiddag 12:13u werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Installatieweg, direct werd er uitgerukt met de tankautospuit en tankwagen.
Bij aankomst bleek er geen auto maar een klein schip te roken, welke naast een loods stond voor onderhoud. De brandweer heeft de brand, die ontstaan was door werkzaamheden gedoofd en verder het schip geventileerd.

Bron: Facebook / Brandweer Kampen